O nama

Privatno poduzeće Horvat d.o.o. Donji Kraljevec nastalo je 1992. i organizacijski je nastavak tradicionalne obiteljske proizvodnje u voćarstvu obitelji Horvat.

Osnovna djelatnost je proizvodnja sadnog materijala i konzumnog voća gdje se upotrebljavaju najsuvremenije tehnologije u proizvodnji, isto tako može se kazati da smo mi uspješno uveli novu proizvodnju u plasteničkoj proizvodnji i povrtlarstvu kao trećoj grani proizvodnje. Tako da danas nudimo veoma široki spektar vlastitih proizvoda.

Od sadnog materijala nudimo sve vrste kontinentalnog voća kako za ekstezivne tako i intenzivne nasade. Uz prodaju voćnih sadnica za intenzivne nasade, našim kupcima pružamo ukupnu pomoć u sadnji voćnjaka kao i kasnije, od izrada plana sadnje i sortimenta pa sve do same tehnologije voćarenja. Takvim načinom mi našim kupcima na njihovo zadovoljstvo ne samo da isporučimo naše visoko kvalitetne sadnice nego im i pružimo samu tehnologiju koja je uračunata u cijenu sadnica. Isto tako postoji mogućnost izrade elaborata.

Uz ponudu sadnog materijala isto tako nudimo tržištu i konzumnu jabuku i povrće.